Johannes Brahms var en tysk kompositör som levde under den musikaliska period som kommit att ses som ”Romantiken” – det vill säga, under 1800-talet (närmare bestämt 1833-1897). Under denna period fanns en generell vilja att röra sig mot större och mer omfattande musikaliska former. De orkestrar som  Mozart – när han skrev sina symfonier och operor i slutet av 1700-talet –  hade tillgång till kom inte ens i närheten närheten av de senromantiska storleksmässigt. Och det gäller inte bara orkestern. De musikaliska verken blev också längre tidsmässigt.

Samtidigt ville man röra sig bort från de musikaliska konventioner som åstadkommits av kompositörer som Haydn och ovan nämnda Mozart. Wienklassicismen förknippas med symmetri, elegans, och ett oerhört fokus på form och fason. Musikaliska små teman och motiv lever inte för sin egen skull i klassicistisk musik – de lever för formen. De så att säga fyller en funktion.

Under Romantiken blev teman och motiv allt viktigare när det handlade om att bygga musikaliska verk. Särskilt stor betydelse hade ofta styckets första lilla ”musikaliska idé”, och i synnerhet i Brahms. Om man delar upp exempelvis en stråkkvartett skriven av Brahms i längre fraser efter vad som framgår som tematiskt sammanhängande så ser man snabbt hur varje del agerar ”konsekvens” av en tidigare del. I takt 133 i Brahms andra stråkkvartett i A-moll har vi exempelvis ett dramatiskt, snabbt och accentuerat parti som låter helt annorlunda än styckets lugna, melodiska inledning. Kollar man dock närmare så ser man hur de båda delarna hör samman. Jämför förstafiolen i takt 3 med den i takt 133 om du har tillgång till noterna!

Anledningen till att jag babblar om det här är att det är tänkt att jag snart ska skriva en egen stråkkvartett – i just Brahms stil. För att göra det är det viktigt att förstå hur kompositören får sin musik att växa och variera sig utan att den där kopplingen till styckets början försvinner på vägen.

Man kan ju göra allt möjligt med ett litet inledande tema. Man kan transponera det, man kan fragmentera det, man kan justera vissa intervall, man kan ändra dynamiken, man kan göra rytmen annorlunda, och vända om det.

Men det är svårt, svårt, svårt att skriva en stråkkvartett i Brahms stil.

 Kommentera

Du kan använda de här HTML-taggarna och attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(krävs)

(krävs)

   
© 2012-2015 Musikalisk.se Suffusion theme by Sayontan Sinha