Musikalisk

 

Allt du behöver veta om bloggen Musikalisk står här i följande ordning:

1. Syfte med bloggen

2. Stil på bloggen

3. Namnet på bloggen

Om du vill kontakta sidan, använd formuläret här!

1. Syfte med Musikalisk

Musikalisk.se handlar om den musikaliska världen, men den grundläggande tanken att världen och dess människor är just musikaliska. Musiken guidar oss genom livet och berättar om oss själva. Vi kanske inte kallar oss musikaliska. Många av oss gör inte det. Men vi vet vilka toner vi tar till hjärtat, vare sig vi skäms över dem eller inte. Vissa av oss kallar oss musikaliska. Vi vet vilka toner vi tar till hjärtat och oftast varför. Vi skäms sällan, för vi vet varför vår musik är värd att uppskatta. Vi kan förklara det, och vi kan förklara varför andra musikformer är löjliga.

Men hela världen kan vara musikalisk om den vill och omständigheterna tillåter det. Den som dömer ut det ”icke-sofistikerade” missar vad som gjorde det icke-sofistikerade värt att absorbera från första början. Det är för att vi suckar, och glömmer att tänka.

2. Stil på Musikalisk

Jag som driver ”Musikalisk” har i skrivande stund fem andra hemsideprojekt om musik. De arbetar jag med heltid när jag inte pluggar. Jag producerar tusentals ord varje dag på min laptop, och låter mig ständigt styras av riktlinjer. Ibland handlar det om att få till en viss struktur. Ibland om att använda ett visst antal ord ett visst antal gånger. Ibland om att skriva en mening som är tillräckligt lång och tillfredsställande så att den flyter bra ihop med en annons. Ibland handlar det om att uttrycka sig på ett roligt, självironiskt och underhållande sätt.

Musikalisk.se avsäger jag mig alla sådana begränsningar och låter alla impulser strömma ut i fingrarna. Jag skriver sällan om meningar, och vet jag inte vad jag har mig själv så för jag min inre diskussion i sin helhet här på bloggen. Det är att inte förta vad som gjorde frågan intressant från första början, tror jag. Jag försöker inte vara djup när jag inte behöver det, och går heller inte in för att vara flumsofistikerad. Ofta presenterar jag ett ytligt resonemang utan vidare belägg, som således är helt öppna för egna tolkningar och protester.

3. Namnet Musikalisk

Det borde vid det här laget stå klart för alla varför namnet Musikalisk valts. Det har inget att göra med min egen musikalitet eller hur jag ser på den. Jag försöker istället se världen ur ett musikalisk perspektiv, och hoppas få ett musikaliskt svar. På äkta afrikanskt call-and-response-maner.

 Kommentera

Du kan använda de här HTML-taggarna och attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(krävs)

(krävs)

© 2012-2015 Musikalisk.se Suffusion theme by Sayontan Sinha