Kompositören är Gud. Instrumentalisterna är profeter. Publiken är folket, som accepterar, eller förnekar det profeterna har att säga. På det sättet har det sett ut inom den västerländska konstmusiken i århundraden. Kompositören är i en klass för sig. Hans verk ska framföras enligt hans plan (och jag använder ”hans” på grund av den manliga dominansen […]

 

Johannes Brahms var en tysk kompositör som levde under den musikaliska period som kommit att ses som ”Romantiken” – det vill säga, under 1800-talet (närmare bestämt 1833-1897). Under denna period fanns en generell vilja att röra sig mot större och mer omfattande musikaliska former. De orkestrar som  Mozart – när han skrev sina symfonier och […]

 

Jag har som uppgift att skriva en genomföring och en återtagning till en Mozartsonat – närmare bestämt pianosonat nummer 14 i C-moll. Lyssna till den. Visst, det finns redan en genomföring och en återtagning, men mitt jobb är att skriva en egen. Min workshopledare föreslog att vi skulle lyssna på sonaten i sin helhet en […]

 

Toppen.nu är en nya sida med redaktionellt utvalda länkar där Komponera.se har fått en plats högst upp i kategorin ”Noter på nätet”. Detta åsyftar särskilt Komponera.se:s sida om just gratis noter, och Toppen lyfter särskilt fram positiva aspekter som att sidan är lättförståelig och att sökfunktionen fungerar bra. Detta gör mig mycket nöjd eftersom sökfunktionen […]

 

För en uppgift i mina analysstudier har jag under eftermiddagen komponerat expositionen till en sonat. Jag har låtit mig inspireras av Mozarts sonater och försökt skapa ett enhetligt stycke i klassicistisk stil. Vad märker man? Jo, Mozart var ypperligt duktig på att skapa de mest eleganta och lyssnarvänliga teman och modulationer med minimala medel. När […]

© 2012-2015 Musikalisk.se Suffusion theme by Sayontan Sinha