Varför skriver jag? Jag har skrivit i hela mitt liv, om inte fakta- eller blogginlägg på mina flera hemsidor, så små berättelser eller kåserier i andra sammanhang. På senare tid har jag börjat studera manusförfattande för scen och film och njuter i fulla drag av att få skriva kreativt igen. Detta är något som jag ägnade mig […]

 

Jag såg nyligen en video om hur mycket det stimulerar hjärnan att spela ett instrument. Faktum är att ingenting sysselsätter så många delar av hjärnan samtidigt som instrumentspelande. Man blir smartare, får man säga. Det är också givande att lyssna på musik (och då menar jag lyssna på musik och inte höra musik), men det […]

 

Vare sig man ska studera vidare eller om man bestämt sig för att arbeta så är studenten en högtid som vi alla vill minnas. Festligheter ska förberedas, mat beställas eller lagas och studentflak ska smyckas. Hur man väljer att åka och vad man väljer att åka på varierar stort. För de som vill åka hela […]

 
Inredning, musik och skålhandtag

Ju mer man umgås med musik desto mer tänker man på musik och musikaliska former. Då menar jag inte nödvändigtvis former som i ”sonatform” eller andra strukturella former, men hur man upplever att musiken tar form. Ett musikstycke, med alla varierande fraser, styrkegrader, melodier och rytmiska motif, kan ofta jämföras med mönster. Debussys musik för […]

 

”Västerländsk konstmusik” eller ”västerländsk konstig musik”. För många är inte skillnaden särskilt betydande. Dagens ”klassiska musik” eller ”konstmusik” har en tendens att tilltala bara en relativt liten del av befolkningen. Och konstmusiken subventioneras, även om den lider mer och mer för varje år. Borde den subventioneras? Det råder inga tvivel om att operans och konserthusets […]

 

Kompositören är Gud. Instrumentalisterna är profeter. Publiken är folket, som accepterar, eller förnekar det profeterna har att säga. På det sättet har det sett ut inom den västerländska konstmusiken i århundraden. Kompositören är i en klass för sig. Hans verk ska framföras enligt hans plan (och jag använder ”hans” på grund av den manliga dominansen […]

 

Begreppet ”musiker” är ett intressant sådant. Vad är en musiker? Vid flera tillfällen har jag varit med om att det svenska ordet ”musiker” och det engelska ordet ”musician” direkt förknippats med instrumentalister. Jag har till och med fått höra, när jag delgivit någon informationen att jag är mer intresserad av komposition, att jag ”inte är […]

 

Vi sitter väldigt mycket vid våra datorer nu för tiden, och det är också genom datorerna vi kanske allra oftast avnjuter musik. Tjänster som Spotify, iTunes och Youtube gör att vi har tillgång till musik producerad i nästan alla världens hörn genom några klick. Men det är att göra musiken orätt att lyssna på den […]

 

Det har nu gått över ett år sedan jag valde att ta ett köruppehåll och fokusera på andra saker som pianospel, komposition och musikvetenskap. Pausen behövdes. Det hade blivit en aning för mycket fokus på kör under flera år i rad. Ett tag under Gymnasiet var jag verksam i fyra körer samtidigt, och samtliga var […]

 

Johannes Brahms var en tysk kompositör som levde under den musikaliska period som kommit att ses som ”Romantiken” – det vill säga, under 1800-talet (närmare bestämt 1833-1897). Under denna period fanns en generell vilja att röra sig mot större och mer omfattande musikaliska former. De orkestrar som  Mozart – när han skrev sina symfonier och […]

© 2012-2015 Musikalisk.se Suffusion theme by Sayontan Sinha